Department

Contact Details Home >> Department >> Contact Details

The Institute is located in the electrical building of Jiangsu University

 

Address: No.301, Xuefu Road, Jingkou District, Zhenjiang City, Jiangsu Province

 

Contact person: Mr. Qi

 

Tel: +(86)0511-88791245

 

Contact box: gxn@ujs.edu.cn